Tabela sa ciklusima

Tabela sa ciklusima

(

izbor korisnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimalni teret (kg)

 

 

DETERDŽENT

 

 

Maks. temp.

Brzina centrifuge (maks.),

 

CIKLUS

 

 

 

 

 

o/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(˚C)

 

 

 

 

WF70F5

WF60F4

Pretpranje

Pranje

Omekšivač

 

1400

1200

 

1000

Cotton (Pamuk)

7,0

6,0

 

Yes

 

 

 

95

1400

1200

 

1000

Synthetics (Sintetika)

3,5

2,5

 

Yes

 

 

 

60

1200

1200

 

1000

15’ Quick Wash (15’ Brzo pranje)

2,0

2,0

-

 

 

 

30

800

800

 

800

Daily Wash (Dnevno pranje)

4,0

3,0

 

Yes

 

 

 

60

1400

1200

 

1000

Denim (Teksas)

4,0

3,0

 

Yes

 

 

 

60

1400

1200

 

1000

Dark Garment (Tamna odeća)

4,0

3,0

 

Yes

 

 

 

40

1200

1200

 

1000

Baby Care (Dečja odeća)

4,0

3,0

 

Yes

 

 

 

95

1200

1200

 

1000

Sports Wear (Sportska odeća)

2,0

2,0

 

Yes

 

 

 

60

1200

1200

 

1000

Wool (Vuna)

2,0

1,5

-

 

 

 

40

800

800

 

800

Hand Wash (Ručno pranje)

2,0

1,5

-

 

 

 

40

400

400

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIKLUS

Odloženi kraj

 

 

Intenzivno

 

Kvašenje

 

Ispiranje+

 

Cotton (Pamuk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthetics (Sintetika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ Quick Wash (15’ Brzo pranje)

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

Daily Wash (Dnevno pranje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denim (Teksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dark Garment (Tamna odeća)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Baby Care (Dečja odeća)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Wear (Sportska odeća)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wool (Vuna)

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

Hand Wash (Ručno pranje)

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

1.Ciklus sa pretpranjem traje približno 20 minuta duže.

2.Podaci o trajanju ciklusa izmereni su pod uslovima navedenim u standardu IEC60456/EN60456.

3.Pokrenite Calibration Mode (Režim kalibracije) nakon instalacije (pogledajte odeljak„KORAK 6 – Pokretanje režima kalibracije“ na stranici 18).

4.Pošto ova mašina za pranje veša sadrži funkciju Last Memory (Poslednje iz memorije), da biste uklonili poslednju postavku iz memorije i vratili se na podrazumevane postavke pri uključivanju, potrebno je da obrišete poslednju korišćenu postavku na kontrolnoj tabli. (Uputstvo za brisanje poslednje korišćene postavke potražite u odeljku„Osnovna uputstva“ na stranici 21.

5.Daily Wash (Dnevno pranje) : Kratki program za institute za testiranje.

6.Trajanje ciklusa u pojedinačnim domaćinstvima može da se razlikuje od vrednosti datih u tabeli zbog varijacija u pritisku i temperaturi dovoda vode, teretu i tipu veša.

7.Kada se izabere funkcija Intensive Wash (Intenzivno pranje), vreme ciklusa se povećava za svaki ciklus.

Srpski - 36

Untitled-336

 

 

2014-03-18 �� 6:21:26