Prijungimo reikalavimų atitiktis

Elektros tiekimas ir įžeminimas

ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite ilginamojo laido.

Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbykle. Ruošdamiesi prijungti skalbyklę įsitikinkite, ar elektros lizde įrengta:

kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz saugiklis arba grandinės pertraukiklis;

atskira grandinės šaka, kuria elektra tiekiama tik į jūsų turimą skalbyklę.

Jūsų skalbyklė privalo būti įžeminta. Jei jūsų skalbyklė blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros smūgio galimybę.

Prie jūsų skalbyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

ĮSPĖJIMAS. Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.

Netinkamai prijungus įrenginį įžeminantį laidininką gali ištikti elektros smūgis. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbyklė tinkamai įžeminta.

PERSPĖJIMAS. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbykle. Jei jis neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.

Vandens tiekimas

Jūsų skalbyklė tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra nuo 50 kPa iki 800 kPa. Vandens slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Skalbyklės valdikliai taip pat gali neišlaikyti slėgio ir dėl to skalbyklė išsijungs. (Skalbyklės valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas taip, kad atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte perpildymo ar užtvindymo.)

Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pateikiamos vandens tiekimo žarnos ją pasiektų.

Dauguma santechnikos reikmenų parduotuvių prekiauja įvairaus ilgio iki 305 cm įleidimo žarnomis.

Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padaromos žalos pavojų:

pasirūpindami, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;

užsukdami čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;

periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.

ĮSPĖJIMAS. Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.

Lietuvių kalba - 12

Untitled-8 12

 

 

2014-03-18 �� 4:08:48