Esimene pesukord

Enne esimest pesukorda peate teostama täieliku tühja pesutsükli (s.t ilma pesuta).

1.Lülitage sisse pesumasina veevarustus.

2.Pange veidi pesuvahendit pesuvahendisahtli põhipesuvahendi lahtrisse .

3.Toite sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

4.Keerake tsüklivalijat, et valida tsükkel Rinse+Spin (loputus+tsentrifuugimine).

5.Vajutage käivitamise/peatamise nuppu.

Nii eemaldate kogu vee, mis võib olla tootja testkäivitamisel trumlisse jäänud.

Põhisuunised

1.Lülitage sisse pesumasina veevarustus.

2.Asetage oma pesu vabalt trumlisse, täitmata seda üle.

ETTEVAATUST! Ärge pange masinat liiga täis. Pesukoguste määramiseks erinevate pesutüüpide puhul vt jaotist „Pesukoguse määramine” lk 29.

Ärge peske veekindlaid esemeid tavalise pesutsükliga. Kasutage pesutsüklit Outdoor Care (õueriiete pesu).

3.Luuk sulgub riivi rakendumisega.

ETTEVAATUST! Pärast pesutsüklit võib pesumasina eesmisele kummitihendile või luugitihendile pesuvahendit jääda. Eemaldage enne luugi sulgemist pesuvahendi jäägid, sest need võivad põhjustada vee lekkimist.

ETTEVAATUST! Jälgige, et pesu ei ole luugi vahel. See võib põhjustada leket.

4.Toite sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Funktsioon Last Memory (viimase seadistuse mälu)

Kui lülitate pesumasina sisse, kuvatakse juhtpaneelil viimati kasutatud seadistus. Seda funktsiooni ei rakendata, kui viimati kasutatud seadistus oli Rinse+Spin (loputus+tsentrifuugimine) või Spin (tsentrifuugimine).

Kui pöörate tsüklivalijat pärast pesumasina sisselülitamist kas või veidi, siis seda funktsiooni ei rakendata ja juhtpaneel lähtestatakse.

5.Täitke pesuvahendisahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajaduse korral pehmendi ja eelpesuvahendiga.

6.Valige pesukogusele vastav tsükkel ja funktsioonid. Asjakohased märgutuled süttivad ja näidikule kuvatakse hinnanguline pesutsükli kestus.

7.Vajutage käivitamise/peatamise nuppu.

ETTEVAATUST! Ärge puudutage pesumasina töötamise ajal luugi klaasi, kuna see võib olla kuum.

ETTEVAATUST! Ärge avage pesumasina töötamise ajal pesuvahendisahtlit ega prahifiltrit, vastasel juhul võite puutuda kokku kuuma vee või auruga.

KASUTAMINE 03  

Eesti - 21

Untitled-1 21

 

 

2014-03-18 �� 6:17:43