3.Najprije pomoću križnog odvijača otpustite četiri vijka na adapteru. Zatim uhvatite dio (D) i okrećite dio (E) u smjeru strelice dok se ne stvori razmak od 5 mm.

(*): 5 mm

4.Spojite adapter na slavinu za vodu tako da čvrsto zategnete sve vijke istodobno podižući adapter prema gore.

Zatim zategnite adapter okretanjem dijela (E) u smjeru strelice.

5.Spojite cijev za dovod vode na adapter. Kada gurnete dio (F) u adapter, cijev se automatski spaja na adapter i sjeda na svoje mjesto uz čujan zvuk.

Nakon što spojite cijev za dovod vode na adapter, provjerite je li ispravno spojena tako da povučete cijev za dovod vode prema dolje.

UPOZORENJE: Provjerite je li cijev za dovod vode izvijena ili savijena. Ako je cijev izvijena ili savijena, postoji opasnost od istjecanja vode i strujnog udara zbog istjecanja vode. Ako je potrebno, cijev za dovod vode možete ponovo namjestiti na perilici tako da olabavite priključak u obliku slova L, okrenete cijev i ponovo pritegnete priključak u obliku slova L.

6.Otvorite dovod vode i provjerite istječe li voda iz ulaza za vodu, slavine ili adaptera. Ako voda istječe, ponovite prethodne korake.

UPOZORENJE: Ne koristite perilicu ako istječe voda. To može uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Ako dovod vode ima slavinu, spojite cijev za dovod vode na slavinu na način prikazan na slici.

D

E

F

E

Za dovod vode koristite najuobičajeniju vrstu slavine. Ako je slavina pravokutnog presjeka ili je prevelika, uklonite prsten odstojnika prije umetanja slavine u adapter.

Hrvatski - 16

Untitled-616

 

 

2014-03-18 �� 7:23:39