Používanie automatickej práčky

S novou automatickou práčkou značky Samsung bude najťažšou časťou prania rozhodnutie, ktorú várku operiete najskôr.

Informácie o pracích prostriedkoch a prísadách

Používanie správneho čistiaceho prostriedku

Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť, závisí od farby tkaniny (bavlna, syntetické, jemné oblečenie, vlna), teploty prania a stupňa zašpinenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so„slabými mydlinami“, ktoré je navrhnuté pre automatické práčky.

Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká tvrdá je vaša voda, opýtajte sa na vašich miestnych vodárňach.

Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol, pretože prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania. Môže to spôsobiť, že vaša automatická práčka nebude pláchať správne alebo to spôsobí zablokovanie pretekania.

Používanie priečinka na prací prášok

Vaša automatická práčka má samostatné oddelenia pre dávkovanie pracieho prostriedku a zmäkčovadla látok. Pred spustením automatickej práčky pridajte do správnych priečinkov všetky prísady.

UPOZORNENIE: Počas chodu vašej automatickej práčky neotvárajte priečinok na prací prostriedok. Mohla by vás popáliť horúca voda alebo para.

Pri praní veľkých položiek nepoužívajte nasledovné typy pracích prostriedkov.

Tabletové alebo kapsulové typy pracích prostriedkov

Pracie prostriedky používajúce guľôčku alebo sieť

Priečinok na prací prostriedok predprania: Prací prostriedok pre predpieranie alebo škrobenie.

Priečinok na prací prostriedok pre hlavné pranie: Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na predbežné namáčanie, bielenie a odstraňovanie fľakov.

Priečinok na zmäkčovač: Zmäkčovač tkanín (naplňte iba po čiarku MAX

).

1.Vytiahnite priečinok na prací prostriedok na ľavej strane práčky.

2. Pred spustením automatickej práčky pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku na bielizeň priamo do priečinku na hlavné pranie .

Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite priečinok na tekutý prací prostriedok (pozrite si časť„Používanie tekutého pracieho prostriedku (vybrané modely)“ na strane 20).

Do vodiaceho prvku na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.

POUŽITIE 03  

Slovenčina - 19

Untitled-11 19

 

 

2014-03-18 �� 7:31:23