5.Gumb Option (Opcija)

Više puta pritisnite ovaj gumb za kretanje kroz opcije:

Namakanje > Intenzivno > Pretpranje > Dodatno ispiranje > Namakanje + Dodatno ispiranje > Intenzivno + Dodatno ispiranje > Pretpranje + Dodatno ispiranje > isključeno

Namakanje: Pomoću ove funkcije učinkovito uklonite mrlje s rublja namakanjem.

Funkcija Namakanje izvodi se 13 minuta od početka ciklusa pranja.

Funkcija Namakanje traje 30 minuta u šest ciklusa, od kojih je jedan ciklus namakanja s centrifugiranjem u trajanju od 1 minute s mirovanjem od 4 minute.

Funkcija namakanja dostupna je samo za cikluse: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Daily Wash (Svakodnevno pranje), Denim (Traper), Baby Care (Njega dječje odjeće) i Sports Wear (Sportska odjeća).

Intenzivno: Ovu funkciju koristite za veoma zaprljano rublje kojemu je potrebno intenzivno pranje. Trajanje ciklusa pranja povećava se za svaki ciklus.

Pretpranje: Ovu funkciju koristite za pretpranje rublja prije glavnog ciklusa pranja. Funkcija pretpranja dostupna je samo za cikluse Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Daily Wash (Svakodnevno pranje), Denim (Traper), Dark Garment (Tamna odjeća), Baby Care (Njega dječje odjeće) i Sports Wear (Sportska odjeća).

Dodatno ispiranje: Pritisnite ovaj gumb za dodatne cikluse ispiranja.

6.Gumb Delay End (Odgoda završetka pranja)

Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za kretanje kroz dostupne opcije za funkciju Delay End (Odgoda završetka pranja) (od 3 sata do 19 sati u koracima od jednog sata).

Prikazani sat pokazuje vrijeme kada će pranje završiti.

7.Gumb Pokretanje/pauza

Pritisnite ovaj gumb za zaustavljanje i ponovno pokretanje ciklusa.

8.Gumb Napajanje

Pritisnite ovaj gumb jednom za uključivanje perilice. Zatim ponovno pritisnite isti gumb za isključivanje perilice. Ako je perilica uključena duže od 10 min, a nije pritisnut nijedan gumb, napajanje se automatski isključuje.

KORIŠTENJE 03  

Hrvatski - 23

Untitled-623

 

 

2014-03-18 �� 7:23:41