Използване на контролния панел

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Селектор за цикъл

Изберете режим на въртене на барабана и скорост на центрофугиране за цикъла.

За повече информация относно всеки цикъл вж. раздел“Използване на селектора за цикъл“ на стр. 24.

2.Цифров графичен дисплей

Показва оставащото време от цикъла на пране, цялата информация за цикъла и кодовете на грешки.

3.Бутон Temp. (Температура)

Натиснете бутона няколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за температура на водата: Студена вода , 20˚C, 30˚C, 40˚C , 60˚C и 95˚C

4.Бутон Spin (Центрофуга)

Натиснете бутона неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за скорост на центрофугиране.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Задържане на изплакването,

, 400, 800, 1200, 1400 об./мин.

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Задържане на изплакването,

, 400, 800, 1000, 1200 об./мин.

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Задържане на изплакването,

, 400, 600, 800, 1000 об./мин.

 

 

 

Задържане на изплакването: Прането остава накиснато във водата на заключителното

Без индикатор

изплакване. За да се извади прането, трябва да се изпълни цикъл на изцеждане или

центрофугиране.

 

 

 

 

 

 

(При изключване на всички индикатори означава задържане на изплакването.)

Без центрофуга: Прането остава в барабана и след окончателното изцеждане не се извършва центрофугиране.

Български - 22

Untitled-522

 

 

2014-03-18 �� 7:22:01