3 ŽINGSNIS – išlyginančių kojelių reguliavimas

Montuodami savo skalbyklę, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir išleidimas yra lengvai prieinami.

1.Įstumkite skalbyklę į jos vietą.

2.Atlaisvinkite visas fiksavimo veržles veržliarakčiu.

3.Išlyginkite skalbyklę, ranka kiek reikia pasukdami išlyginančias kojeles į reikiamą pusę.

4.Kai skalbyklė stovės tvirtai, priveržkite fiksavimo veržles veržliarakčiu. PERSPĖJIMAS. Nejudinkite skalbimo mašinos nepriveržę fiksavimo veržlių.

Galite pažeisti stabilizavimo kojeles.

4 ŽINGSNIS – vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

ĮSPĖJIMAS. Nejunkite daugiašakių vandens tiekimo žarnų viena su kita. Dėl atsiradusio vandens nuotėkio gali ištikti elektros smūgis. Jei žarna per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarna.

1.Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite prie šalto vandens įleidimo įrenginio galinėje skalbyklės dalyje. Tada pritvirtinkite detalę sukdami dalį (A) ranka pagal laikrodžio rodyklę.

(*): pasirinktinai

A

2. Nuimkite adapterį (B) nuo kito vandens tiekimo žarnos (C) galo.

B

C

NAUDOTI PARUOŠIMAS 02  

Lietuvių kalba - 15

Untitled-8 15

 

 

2014-03-18 �� 4:08:49