Smart Check

See funktsioon võimaldab teil kontrollida pesumasina tööolekut nutitelefoni vahendusel.

Funktsioon Smart Check ühildub järgmiste telefonidega:

Galaxy ja iPhone’i seeriad (osa mudeleid ei toeta)

Rakenduse Samsung Smart Washer allalaadimine

Laadige rakendus Samsung Smart Washer Google Playst või Apple’i App Store’ist alla ja installige see oma mobiiltelefoni. Leiate selle kergesti, kui otsite fraasi„Samsung Smart Washer”.

Funktsiooni Smart Check kasutamine

1.Rikke korral hoidke nuppe Option (valik) ja Delay End (ajastatud lõpp)

kolme sekundi jooksul all, et käivitada funktsioon Smart Check. Funktsiooni Smart Check saab käivitada nuppe vajutamata, kui pesumasin on sisse lülitatud.

2. Näidiku LED-tuled pöörlevad kaks või kolm sekundit ja pesumasina näidikul kuvatakse Smart Checki kood.

3.Käivitage oma nutitelefonis rakendus Samsung Smart Washer ja puudutage nuppu Smart Check. Smart Check võib kanda olenevalt keelest nime Smart Care.

4.Suunake oma nutitelefoni kaamera Smart Checki koodile, mis on kuvatud pesumasina näidikul.

Kui pesumasina näidik peegeldab lambipirni, fluorestsentspirni või -lambi valgust, ei pruugi nutitelefon Smart Checki koodi kergesti ära tunda.

Kui hoiate nutitelefoni näidiku suhtes liiga laia nurga all, ei pruugi see veakoodi ära tunda. Parima tulemuse saavutamiseks hoidke nutitelefoni nii, et näidik ja nutitelefon paiknevad paralleelselt või peaaegu paralleelselt.

5.Kui telefon fookustab korralikult, tuntakse Smart Checki kood automaatselt ära ning teie pesumasina tööoleku üksikasjalik teave, rike ning vastavad abinõud kuvatakse teie nutitelefonis.

6.Kui nutitelefon ei suuda enam kui kahel katsel Smart Checki koodi ära tunda, sisestage pesumasina näidikul kuvatud Smart Checki kood käsitsi rakendusse Samsung Smart Washer.

Eesti - 26

Untitled-1 26

 

 

2014-03-18 �� 6:17:44