Shtojca

Skema e kujdesit të materialeve

Simbolet e mëposhtme ofrojnë udhëzimet për kujdesin ndaj rrobave. Etiketat e kujdesit përfshijnë katër simbole në këtë renditje: larje, zbardhje, tharje dhe hekurosje (dhe pastrim kimik kur është i nevojshëm). Përdorimi i simboleve garanton harmonizim ndërmjet prodhuesve vendas të rrobave dhe atyre të importuara. Ndiqni udhëzimet e etiketës së kujdesit për të zgjatur jetëgjatësinë e rrobave dhe për të pakësuar problemet gjatë larjes.

 

 

 

 

 

 

Material rezistues

 

Mos e hekurosni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material delikat

 

Mund të pastrohet kimikisht duke përdorur

 

 

 

 

 

 

 

 

çfarëdo tretësire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulli mund të lahet në 95˚C

 

Pastrim kimik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulli mund të lahet në 60˚C

 

Pastrojeni kimikisht vetëm me perklorid,

 

 

 

 

 

 

 

 

karburant të lehtë, alkool të pastër ose R113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulli mund të lahet në 40˚C

 

Pastrojeni kimikisht vetëm me karburant

 

 

 

 

 

 

 

 

avionësh, alkool të pastër or R113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulli mund të lahet në 30˚C

 

Mos e pastroni kimikisht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetëm larje me dorë

 

Thajeni në një sipërfaqe të sheshtë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetëm pastrim kimik

 

Mund të varen për t’u tharë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mund të zbardhen në ujë të ftohtë

 

Tharje në varëse rrobash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mos e zbardhni

 

Tharje në makinë, nxehtësi normale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mund të hekuroset në maksimumi 200˚C

 

Tharje në makinë, nxehtësi e pakësuar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mund të hekuroset në maksimumi 150˚C

 

Mos e thani në makinë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mund të hekuroset në maksimumi 100˚C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbrojtja e mjedisit

Kjo pajisje është prodhuar me materiale të ricikluara. Nëse vendosni ta eliminoni këtë pajisje, ju lutemi respektoni rregulloret vendore të eliminimit të mbeturinave. Priteni kordonin elektrik në mënyrë që priza të mos lidhet me një burim energjie. Hiqeni derën në mënyrë që kafshët dhe fëmijët e vegjël të mos mbeten të bllokuar brenda pajisjes.

Mos e kaloni sasinë e detergjentit të rekomanduar në udhëzimet e prodhuesit të detergjentit.

Përdorni produkte për heqjen e njollave dhe zbardhës përpara ciklit të larjes vetëm kur është e domosdoshme.

Kurseni ujë dhe energji elektrike duke larë vetëm ngarkesa të plota (sasia e saktë varet nga programi që përdoret).

Deklarata e konformitetit

Kjo pajisje është në përputhje me standardet evropiane të sigurisë, Direktivën 93/68 të KE-së dhe Standardin 60335 të KE-së.

Shqip - 37

SHTOJCA 08  

Untitled-737

 

 

2014-03-18 �� 7:25:03