Namestitev pralnega stroja

Prepričajte se, da bo monter skrbno sledil navodilom, da bo pralni stroj deloval pravilno in da med pranjem na boste tvegali poškodb.

Preverjanje delov

Pralni stroj previdno vzemite iz embalaže in se prepričajte, da ste prejeli vse spodaj prikazane dele. Če se je pralni stroj med transportom poškodoval ali nimate vseh delov, se nemudoma obrnite na Samsungov servisni center ali prodajalca izdelkov Samsung.

1

 

 

 

2

 

1

Jeziček

 

2

Dozirna posoda

 

9

 

 

 

 

 

3

Upravljalna plošča

3

 

4

Vrata

 

10

5

Boben

 

 

 

 

6

Filter

4

11

7

Cev za zasilni odvod vode

 

 

 

8

Pokrov filtra

 

 

5

 

9

Delovna površina

 

10

Napajalni vtič

 

 

6

12

11

Cev za odvod vode

 

 

 

7

 

12

Izravnalna nogica

8

 

 

 

Ključ

Čepki *

Vodilo cevi

(izbrani modeli)

 

 

Cev za dovod hladne vode

Dovodna cev za toplo vodo

Vodilo za tekoči detergent

(izbrani modeli)

 

 

Čepki * : Število čepkov je odvisno od modela (3–5).

Slovenščina - 11

NASTAVITEV 02  

Untitled-711

 

 

2014-03-18 �� 4:06:59