1.Ročná spotreba energie je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov Cotton (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.

2.Ročná spotreba vody je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov Cotton (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.

3.Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy. Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.

Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.

4.„standard Cotton 60 °C program (štandardný program pre bavlnu 60 °C)“ a„standard Cotton 40 °C program (štandardný program pre bavlnu 40 °C)“, ktoré je možné zvoliť pridaním možnosti Intenzívne k programom Cotton 60 °C (Bavlna 60 °C) a Cotton 40 °C (Bavlna 40 °C), sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.

Po inštalácii spustite Calibration Mode (Režim kalibrácie) (pozrite si časť„KROK 6 – Spustenie kalibračného režimu“ na strane 18).

Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.

5.V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.

Informácia o hlavných programoch prania

 

 

 

 

Trvanie

 

 

 

Spotreba

Spotreba

 

 

Tepl.

Kapacita

Objem zostatkovej vlhkosti (%)

elektrickej

 

 

programu

vody

 

 

 

 

 

 

 

energie

Model

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

1200

1000

 

 

 

 

(°C)

(kg)

(min.)

otáčok za

otáčok za

otáčok za

(ℓ/cyklus)

(kWh/cyklus)

 

 

 

 

 

minútu

minútu

minútu

 

 

WF70F5E*N4* / WF70F5E*NH*

Bavlna

20

4

131

56

59

-

50

0,37

WF70F5E*Z4* / WF70F5E*ZH*

Bavlna +

40

4

172

53

56

-

38

0,60

 

4

212

53

56

-

38

0,79

WF70F5E*N2* / WF70F5E*NM*

Intenzívne

60

8

240

48

50

-

48

0,98

WF70F5E*Z2* / WF70F5E*ZM*

 

 

Syntetika

40

3,5

130

35

35

-

53

0,66

 

WF60F4E*N2* / WF60F4E*NM*

Bavlna

20

3,5

128

-

60

69

38

0,30

WF60F4E*Z2* / WF60F4E*ZM*

Bavlna +

40

3,5

191

-

56

65

38

0,59

 

3,5

211

-

56

65

38

0,78

WF60F4E*N0* / WF60F4E*NL*

Intenzívne

60

7

249

-

50

59

41

1,10

WF60F4E*Z0* / WF60F4E*ZL*

 

 

Syntetika

40

3,5

128

-

35

45

36

0,45

 

Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané v podmienkach stanovených v norme IEC60456/EN60456. Skutočné hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.

Slovenčina - 40

Untitled-11 40

 

 

2014-03-18 �� 7:31:28