5 ŽINGSNIS – skalbyklės prijungimas prie maitinimo tinklo

Įkiškite maitinimo laidą į sieninį kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz patvirtintą elektros lizdą, apsaugotą saugikliu arba automatiniu grandinės pertraukikliu. (Daugiau informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus pateikiama skyriuje„Elektros tiekimas ir įžeminimas“, 12 puslapyje.)

Bandomasis paleidimas

Įsitikinkite, ar teisingai sumontavote skalbyklę, po montavimo atlikdami ciklą„Rinse+Spin“ (Skalavimas ir gręžimas).

6 ŽINGSNIS – kalibravimo režimo paleidimas

„Samsung“ skalbyklė skalbinių svorį nustato automatiškai. Norint tiksliau nustatyti skalbinių svorį, rekomenduojama, kad iškart po skalbyklės sumontavimo būtų paleistas Kalibravimo režimas. Laikykitės žemiau nurodytų instrukcijų, kad būtų paleistas Kalibravimo režimas.

Prieš tai, kai bus paleistas Kalibravimo režimas, įsitikinkite, ar būgnas tuščias, ar nėra daiktų ant skalbyklės.

1.Išjunkite skalbyklę.

2.Paspauskite mygtuką Maitinimas, tuo pat metu laikydami nuspaudę mygtukus Temp. (Temperatūra) ir Delay End (Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga). Skalbyklė įsijungs ir ekrane pasirodys„CLB“.

3.Paspauskite mygtuką Paleidimas / Pristabdymas ir įjunkite Kalibravimo režimas.

4.Būgnas suksis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę maždaug 3 minutes.

5.Kai Kalibravimo režimas bus baigtas, ekrane pasirodys užrašas End (Pabaiga), ir skalbyklė automatiškai išsijungs.

6.Dabar skalbyklė paruošta naudoti.

Lietuvių kalba - 18

Untitled-8 18

 

 

2014-03-18 �� 4:08:50