Lapselukk

Lapselukk võimaldab teil lukustada nupud nii, et pesutsükli ajal ei saa teha muudatusi.

Aktiveerimine/inaktiveerimine

Lapseluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage korraga nuppe Temp. (temperatuur) ja Spin (tsentrifuugimine) ning hoidke neid kolm sekundit all.

Lapseluku aktiveerimisel süttib märgutuli .

Kui lapselukk on aktiivne, saab kasutada ainult toitenuppu. Lapselukk jääb aktiivseks ka seadme sisse- ja väljalülitamisel ning toitejuhtme eemaldamisel.

Heli väljalülitamine

Heli väljalülitamise saab valida kõigi tsüklite ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse kõikide tsüklite ajaks heli välja. See seadistus säilitatakse isegi siis, kui seadet lülitatakse korduvalt sisse ja välja.

Aktiveerimine/inaktiveerimine

Heli väljalülitamise aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage korraga nuppe

Spin (tsentrifuugimine) ja Option (valik) ning hoidke neid kolm sekundit all.

Heli väljalülitamise funktsiooni aktiveerimisel süttib märgutuli

.

Delay End (ajastatud lõpp)

Saate seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3- kuni 19-tunnise viivituse (ühetunniste sammudena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemiseni kuluvat aega.

1.Lülitage sisse pesumasina veevarustus.

2.Asetage oma pesu vabalt trumlisse, täitmata seda üle.

3.Toite sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

4.Täitke pesuvahendisahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajaduse korral pehmendi ja eelpesuvahendiga.

5.Valige pesukogusele vastav tsükkel ja funktsioonid.

6.Ajastuse seadistamiseks vajutage korduvalt nuppu Delay End (ajastatud lõpp).

7.Vajutage käivitamise/peatamise nuppu.

Süttib funktsiooni Delay End (ajastatud lõpp) märgutuli

ning kell alustab pöördloendamist valitud ajani.

8.Funktsiooni Delay End (ajastatud lõpp) tühistamiseks lülitage pesumasin välja ja seejärel uuesti sisse, vajutades toitenuppu.

Eesti - 25

KASUTAMINE 03  

Untitled-1 25

 

 

2014-03-18 �� 6:17:44