Instalarea maşinii de spălat

ATENŢIE: Nu conectaţi cablul de alimentare la priza de perete înainte de finalizarea instalării.

AVERTIZARE: Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; nu păstraţi materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

PASUL 1 - Alegerea locului de instalare

Înainte de a instala maşina de spălat, asiguraţi-vă că locaţia:

Are o suprafaţă tare şi plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucţiona ventilarea

Nu este expusă direct la soare

Dispune de o ventilare adecvată

Nu este expusă la temperaturi sub limita de îngheţ (sub 0 ˚C)

Se află la distanţă de surse de căldură, precum benzină sau gaz

Dispune de suficient spaţiu, astfel încât maşina de spălat să nu stea pe cablul de alimentare

PASUL 2 - Îndepărtarea bolţurilor de transport

Înainte de instalarea maşinii de spălat, trebuie să îndepărtaţi toate bolţurile pentru transport din partea din spate a echipamentului.

1.Slăbiţi toate bolţurile pentru transport cu cheia fixă.

(*): Opţional

2. Ţineţi bolţul de transport cu mâna şi trageţi-l prin secţiunea largă a orificiului. Repetaţi operaţia pentru fiecare bolţ de transport.

3. Acoperiţi orificiile cu capacele furnizate în acest scop.

4.Depozitaţi toate bolţurile pentru transport într-un loc sigur, de unde să poată fi

recuperate cu uşurinţă în cazul în care trebuie să mutaţi maşina de spălat.

Română - 14

Untitled-10 14

2014-03-18 �� 7:30:05