Conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică de perete omologată, de 220 - 240 V c.a./50 Hz, protejată de o siguranţă sau de un întrerupător. (Pentru informaţii suplimentare despre cerinţele electrice şi de împământare, consultaţi secţiunea„Alimentarea electrică şi împământarea” de la pagina 12.)

Ciclu de testare

Asiguraţi-vă că instalaţi corect maşina de spălat, executând ciclul Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) după finalizarea instalării.

PASUL 6 - Parcurgerea modului de calibrare

Maşina de spălat Samsung detectează automat greutatea rufelor. Pentru o detectare mai precisă a greutăţii, este recomandat să parcurgeţi Calibration Mode (Modul Calibrare) imediat după instalarea maşinii de spălat. Urmaţi paşii de mai jos pentru a parcurge Calibration Mode (Modul Calibrare).

Înainte de a parcurge Calibration Mode (Modul Calibrare), asiguraţi-vă că nu există nimic în tambur sau pe maşina de spălat.

1.Opriţi maşina de spălat.

2.Apăsaţi pe butonul Alimentare în timp ce ţineţi apăsat, simultan, butoanele Temp. şi Delay End (Întârziere finalizare). Maşina de spălat va porni şi„CLB” va apărea pe afişaj.

3.Apăsaţi butonul Pornire/Pauză pentru a activa Calibration Mode (Modul Calibrare).

4.Tamburul se va roti în sens orar şi antiorar timp de aproximativ 3 minute.

5.La finalizarea Calibration Mode (Modul Calibrare), pe afişaj apare„End”, iar maşina de spălat se va opri automat.

6.Acum, maşina de spălat este pregătită pentru utilizare.

Română - 18

Untitled-10 18

 

 

2014-03-18 �� 7:30:06