Nastavenie vašej automatickej práčky

Ubezpečte sa, že váš inštalatér dôkladne dodržiava tieto pokyny, aby tak vaša automatická práčka fungovala správne a aby ste pri praní neboli v nebezpečenstve vzniku zranenia.

Kontrola dielov

Automatickú práčku opatrne rozbaľte a ubezpečte sa, že ste dostali všetky súčasti, ktoré sú uvedené nižšie. Ak sa automatická práčka počas prepravy poškodila, prípadne ak ste nedostali všetky súčasti, kontaktujte zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo vášho predajcu.

1

 

1

Páčka uvoľnenia

 

 

2

 

2

Priečinok na prací prostriedok

 

9

 

3

Ovládací panel

 

 

3

 

4

Dvere

 

 

 

 

10

5

Bubny

 

 

6

Odpadový filter

 

11

7

Hadica núdzového

4

vypustenia

 

 

 

8

Kryt filtra

5

 

9

Pracovná vrchná časť

 

 

 

 

12

10

Napájacia zástrčka

6

11

Odtoková hadica

 

7

 

12

Vyrovnávacie nožičky

 

 

8

 

 

 

KľúčKryty otvorov na skrutky *Vodiaca lišta hadice (vybrané modely)

NASTAVENIE 02  

Prívodná hadica s teplou vodou

Prívodná hadica so studenou vodouVodiaci prvok na tekutý prací prostriedok

(vybrané modely)

Kryty otvorov na skrutky * : Počet krytov otvorov na skrutky závisí od konkrétneho modelu (3 až 5 krytov).

Slovenčina - 11

Untitled-11 11

 

 

2014-03-18 �� 7:31:20