5. KORAK – napajanje pralnega stroja

Napajalni kabel vklopite v stensko vtičnico z izmenično napetostjo 220–240 V frekvence 50 Hz, ki je zaščitena z varovalko ali prekinjalom. (Za več informacij o električnih in ozemljitvenih zahtevah si oglejte razdelek “Napajanje in ozemljitev“ na strani 12.)

Preizkus

Po končani namestitvi se prepričajte, da ste pravilno namestili pralni stroj tako, da zaženete program pranja

Rinse+Spin (Izpiranje in ožemanje)..

6. KORAK – zagon načina umerjanja

Pralni stroj Samsung samodejno zazna težo perila. Če želite, da težo perila zazna bolj natančno, je priporočljivo, da takoj po namestitvi pralnega stroja zaženete program Calibration Mode (Način umerjanja). Za zagon programa Calibration Mode (Način umerjanja) sledite spodaj opisanim korakom.

Pred zagonom programa Calibration Mode (Način umerjanja) se prepričajte, da v bobnu pralnega stroja in na pralnem stroju ni ničesar.

1.Izklopite pralni stroj.

2.Pritisnite gumb Vklop/izklop, hkrati pa držite pritisnjena gumba Temp. (Temperatura) in Delay End (Zakasnitev dokončanja). Pralni stroj se bo vklopil in na zaslonu se bo pojavil napis “CLB“.

3.Pritisnite gumb Začetek/premor, da zaženete program Calibration Mode (Način umerjanja).

4.Boben se bo približno 3 minute vrtel v desno in levo.

5.Ko je program Calibration Mode (Način umerjanja) dokončan, se bo na zaslonu pojavil napis “End“ in pralni stroj se bo samodejno izklopil.

6.Pralni stroj je pripravljen za uporabo.

Slovenščina - 18

Untitled-718

 

 

2014-03-18 �� 4:07:01