Važne mjere opreza

UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom korištenja perilice, slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku:

Ne dopuštajte da se djeca (ili kućni ljubimci) igraju u perilici za rublje ili na njoj. Vrata perilice za rublje ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako se zaglave u njoj.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nazorom i upućeni u rukovanje perilicom od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca s navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

Ovaj uređaj treba postaviti u blizini priključka za struju, slavine za dovod vode i cijevi za odvod vode.

Kod uređaja s ventilacijskim otvorima na podnožju pazite da tepih ne blokira otvore.

Umjesto starog kompleta crijeva koristite novi komplet crijeva isporučen s uređajem.

OPREZ: Kako biste izbjegli opasnost oštećenja termalnog osigurača, nikada ne koristite uređaj priključen na strujni krug kojim upravlja neka treća strana, poput timera, daljinskih upravljača, itd.

INFORMACIJE SIGURNOSNE 01  

Hrvatski - 5

Untitled-6 5

 

 

2014-03-18 �� 7:23:37