Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 65 cm. Odtoková hadica musí byť nasmerovaná cez sponu odtokovej hadice k stúpaciemu potrubiu. Stúpacie potrubie musí byť dostatočne veľké na prijatie vonkajšieho priemeru odtokovej hadice. Odtoková hadica je pripevnená pri výrobe.

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné automatickú práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc sú faktory, ktoré prispievajú k vibráciám a k tendencii vašej automatickej práčky mierne sa počas cyklu odstreďovania pohybovať.

VAROVANIE: Automatickú práčku nikdy neinštalujte na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota okolia

Automatickú práčku neinštalujte na miesta, kde môže okolitá teplota klesnúť pod bod mrazu vody, pretože vaša automatická práčka si vždy nejakú vodu uchováva v oblasti vodného ventilu, čerpadla a hadíc. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti.

Inštalácia do prístenku alebo komory

Kvôli bezpečnej a správnej činnosti vyžaduje vaša nová automatická práčka nasledujúce minimálne vzdialenosti:

Bočné strany

25 mm

Hore

25 mm

Vzadu *

50 mm

Vpredu

500 mm

 

 

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 500 mm. Samotná práčka ako taká nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

NASTAVENIE 02  

Slovenčina - 13

Untitled-11 13

 

 

2014-03-18 �� 7:31:20