Určenie kapacity várky

Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať. Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste určili kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.

Typ tkaniny

 

Kapacita várky (kg)

WF70F5E

 

WF60F4E

 

 

Cotton (Bavlna)

7,0

 

6,0

Synthetics (Syntetika)

3,5

 

3,0

Denim (Džínsovina)

3,0

 

3,0

Dark Garment (Tmavé odevy)

4,0

 

3,0

Sports Wear (Športové oblečenie)

2,5

 

2,0

Wool (Vlna)

2,0

 

1,5

 

 

 

 

Keď je várka nevyvážená a zobrazí sa chybový kód„UE“, bielizeň preusporiadajte. Ak je bielizeň nevyvážená, účinnosť odstreďovania môže klesnúť.

UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že ste do siete na bielizeň (zakúpenú dodatočne) vložili podprsenky (s možnosťou prania vo vode).

Kovové časti podprsenky sa môžu cez materiál dostať a poškodiť bielizeň. Preto sa ubezpečte, že ste ich vložili do jemnej siete na bielizeň.

Malé, ľahké oblečenie, ako napríklad ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu okolo dvierok zachytiť. Dajte ich do jemnej siete na bielizeň.

UPOZORNENIE: Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku posunúť a spôsobiť ujmu na zdraví.

POUŽITIE 03  

Slovenčina - 29

Untitled-11 29

 

 

2014-03-18 �� 7:31:25