Informacijos kodai

Sutrikus mašinos darbui, ekrane rodomas informacijos kodas. Prieš skambindami į„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba į vietinį„Samsung“ atstovą, išbandykite toliau lentelėje siūlomą sprendimą.

KODO SIMBOLIS

SPRENDIMAS

 

 

 

dE

Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.

Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių.

 

 

Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas (-ai).

4E

Patikrinkite vandens slėgį.

Išvalykite šalto vandens įleidimo įrenginio tinklinį filtrą.

 

 

Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsilenkusi ir neužsikimšusi.

5E

Išvalykite nuosėdų filtrą.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna.

 

 

Skalbinių partija paskirstyta netolygiai. Perskirstykite skalbinius. Skalbiant vieną daiktą, t. y.

UE

 

antklodę, pagalvę ar didelį rankšluostį, gręžimo ciklo metu gali įvykti svorio poslinkis; jei toks

 

 

svorio poslinkis įvyksta, gali būti rodomas klaidos kodas UE.

cE/3E/Uc

Paskambinkite į„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

 

 

 

Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.

Lietuvių kalba - 35

ŠALINIMAS IR DIAGNOSTIKA TRIKČIŲ 06  

Untitled-8 35

 

 

2014-03-18 �� 4:08:53