Hibaelhárítás és információkódok

Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógép...

PROBLÉMA

MEGOLDÁS

 

 

 

 

Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz.

Nem indul

Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva.

Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.

 

 

Nyomja meg az Indítás/szünet gombot.

 

Nyissa meg a vízcsapot.

Nem kap vizet, illetve nincs

Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.

benne elég víz

Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.

 

Tisztítsa meg a vízellátó tömlő szitaszűrőit.

Mosószer-adagoló

Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.

rekeszében mosószer marad a

Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló középső rekeszébe

mosási ciklus végeztével

 

kerüljön.

 

Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e. Ha a felület

 

 

egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.

Rezeg vagy túl zajos

Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.

 

Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.

 

Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyenletesen van-e elosztva.

Nem engedi le a vizet és/vagy

Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Egyenesítse ki a megcsavarodott tömlőket.

nem centrifugál

Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.

Ajtaja be van zárva és nem

Az ajtó a leállás vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.

nyitható ki

 

 

 

 

 

Magyar - 34

Untitled-434

 

 

2014-03-18 �� 6:23:19