Nuosėdų filtro valymas

Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos kodas 5E. Jeigu ant nuosėdų filtro susikaupia pašalinių medžiagų, gali sumažėti skalbimo efektyvumas.

PERSPĖJIMAS. Prieš valydami nuosėdų filtrą, būtinai atjunkite skalbyklės maitinimo laidą.

PERSPĖJIMAS. Neišardykite nuosėdų filtro dangtelio skalbyklei veikiant, nes gali pasipilti karštas vanduo.

1. Atidarykite filtro dangtelį: spauskite jį žemyn ir traukite už rankenos.

A

2. Išleiskite visą likusį vandenį (žr. skyrių Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos, 30 puslapyje).

Jei atskirsite filtrą neišleidę likusio vandens, vanduo gali pradėti sunktis.

3. Sukdami į kairę, atsukite nuosėdų filtro dangtelį (A).

4. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas. Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas.

5. Pakeiskite nuosėdų filtrą.

6. Uždarykite filtro dangtelį.

Išvalę filtrą nepamirškite vėl jo uždėti. Neįdėjus filtro į skalbyklę, ji gali veikti netinkamai arba gali atsirasti vandens nuotėkis.

Išvalę filtrą nepamirškite uždėti jį tvirtai. Priešingu atveju skalbyklė gali veikti netinkamai arba gali atsirasti vandens nuotėkis.

Išorės valymas

1.Išorinius skalbyklės paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.

2.Nusausinkite paviršius švelnia šluoste.

PERSPĖJIMAS. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

Lietuvių kalba - 31

VALYMAS 04  

Untitled-8 31

 

 

2014-03-18 �� 4:08:53