3. KORAK – Podešavanje nožica za izravnavanje

Prilikom montiranja perilice za rublje provjerite jesu li utikač za struju, dovod i odvod vode lako dostupni.

1.Pomaknite perilicu na njeno mjesto.

2.Otpustite sve matice pomoću ključa.

3.Izravnajte perilicu za rublje okretanjem nožica za izravnavanje rukom koliko je potrebno.

4.Kada je perilica poravnata, zategnite matice pomoću ključa.

OPREZ: Ne pomičite perilicu dok ne zategnete matice. To bi moglo prouzročiti oštećenje nožica za izravnavanje.

4. KORAK – Priključivanje cijevi za dovod i odvod vode

Priključivanje cijevi za dovod vode

UPOZORENJE: Nemojte priključivati više cijevi za dovod vode jednu na drugu. To može prouzročiti istjecanje vode i strujni udar zbog istjecanja vode. Ako je crijevo prekratko, zamijenite ga dužim visokotlačnim crijevom.

1.Spojite priključak u obliku slova L za cijev dovoda hladne vode na ulaz za hladnu vodu na stražnjoj strani perilice. Zatim ga zategnite okretanjem dijela

(A) rukom u smjeru kazaljke na satu.

(*): Dodatno

A

2. Skinite adapter (B) s drugog kraja cijevi za dovod vode (C).

B

C

Hrvatski - 15

POSTAVLJANJE 02  

Untitled-615

 

 

2014-03-18 �� 7:23:38