Dětská pojistka

Funkce Child Lock (Dětská pojistka) umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Child Lock (Dětská pojistka), stiskněte současně po dobu 3 sekund tlačítka Temp. (Teplota) a Spin (Odstřeďování).

Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka„Child Lock (Dětská pojistka) “.

Při aktivované funkci Child Lock (Dětská pojistka) je funkční pouze tlačítko Napájení. Funkce Child Lock (Dětská pojistka) zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

Vypnutý zvuk

Funkci Sound Off (Vypnutý zvuk) lze vybrat v průběhu libovolného cyklu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech cyklů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Sound Off (Vypnutý zvuk), stiskněte současně po dobu 3 sekund tlačítka Spin (Odstřeďování) a Option (Volba).

Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka„Sound Off (Vypnutý zvuk) “.

Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových přírůstcích). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1.Otevřete přívod vody do pračky.

2.Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.

3.Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.

4.Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.

5.Vyberte příslušný cyklus a volby pro dávku prádla.

6.Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End (Odložený konec) nastavte dobu odložení.

7.Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.

Rozsvítí se kontrolka„Delay End (Odložený konec) “ a začne odpočítávání až do dosažení nastaveného času.

8.Chcete-li funkci Delay End (Odložený konec) deaktivovat, vypněte a znovu zapněte pračku stisknutím tlačítka Napájení.

Čeština - 25

POUŽITÍ 03  

Untitled-225

 

 

2014-03-18 �� 6:19:47