Përdorimi i Përzgjedhësit të ciklit

Cikli

Përdorimi

 

 

Cotton (Pambuk)

Për rroba prej pambuku me ndotje mesatare ose të paktë, çarçafë, mbulesa tryeze, të

brendshme, peshqirë, këmisha etj.

 

Synthetics (Sintetike)

Për bluza, këmisha etj. pak ose mesatarisht të ndotura, prej poliestre (diolen, trevira),

poliamidi (perlon, najlon) ose përzierje të ngjashme.

 

 

Për veshjet e ndotura pak dhe rrobat më pak se 2.0 kg që ju duhen shpejt. Kjo kërkon

 

minimumi rreth 15 minuta, por mund të ndryshojë nga vlerat e treguara në varësi të

15’ Quick Wash (Larje e

presionit të ujit, fortësisë së ujit, temperaturës së ujit në hyrje, temperaturës së dhomës,

llojit dhe sasisë së larjes dhe shkallës së ndotjes, ngarkesën e paekuilibruar të detergjentit të

shpejtë 15’)

përdorur, luhatjeve në furnizimin me energji dhe opsioneve shtesë të zgjedhura.

 

KUJDES: Duhet të ketë më pak se 20 g detergjent (për ngarkesë 2,0 kg) ose

 

detergjenti mund të mbetet në rroba.

 

 

Daily Wash (Larje e

Për rrobat e përditshme, si p.sh. të brendshme dhe këmisha.

përditshme)

 

Denim (Xhinse)

Cikël larjeje me nivel më të lartë uji dhe cikël shpëlarjeje shtesë për të siguruar që të mos

mbeten njolla detergjenti në rroba.

 

Dark Garment (Rroba të

Ciklet shtesë të shpëlarjes dhe reduktimi i shpejtësisë së ciklit të centrifugimit garanton që

errëta)

rrobat e errëta të preferuara të lahen butësisht dhe të shpëlahen plotësisht.

Baby Care (Kujdesi për

Larja me temperaturë të lartë dhe ciklet shtesë të shpëlarjes garantojnë që të mos mbetet

foshnjën)

më detergjent që irriton lëkurën e bebeve.

Sports Wear (Veshje

Për rroba të padepërtueshme nga uji, si veshjet për mal, për ski dhe sport.

Copat përfshijnë rafinime funksionale të teknologjisë dhe fibra si material zgjerues, zgjatës

Sportive)

dhe mikrofibër.

 

 

Vetëm për të leshtat që mund të lahen me makinë. Ngarkesa duhet të jetë më pak se 2,0 kg

 

(model i kategorisë 6 kg: 1,5 kg)

 

Cikli Wool (Të leshta) i lan rrobat duke përdorur tundje delikate. Gjatë larjes, tundja delikate

Wool (Të leshta)

dhe njomja vazhdohen për të mbrojtur fibrat e leshit nga tkurrja/shtrembërimi dhe për

të dhënë një pastrim super delikat. Ky funksionim me ndalim/nisje i makinës larëse gjatë

 

 

veprimit të njomjes nuk është defekt.

 

Për ciklin e rrobave të leshta rekomandohet detergjent neutral, për rezultate larjeje të

 

përmirësuara dhe për kujdes të përmirësuar të fibrave të leshit.

Hand Wash (Larje me

Një cikël shumë i lehtë larjeje, i butë sa edhe larja me dorë.

dorë)

 

Spin (Centrifugim)

Kryen një cikël shtesë centrifugimi për të hequr më shumë ujë.

Rinse+Spin

Për ngarkesa që kanë nevojë vetëm për shpëlarje ose për të shtuar zbutësin e materialit te

(Shpëlarje+Centrifugim)

rrobat.

 

 

Shqip - 24

Untitled-724

 

 

2014-03-18 �� 7:24:59