Skalbyklės montavimas

PERSPĖJIMAS. Nejunkite maitinimo laido prie sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo, jei montavimas nebaigtas.

ĮSPĖJIMAS. Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1 ŽINGSNIS – vietos parinkimas

Prieš montuodami skalbyklę, įsitikinkite, kad vieta:

turi tvirtą ir lygų paviršių be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;

apsaugota nuo tiesioginio saulės šviesos poveikio;

tinkamai vėdinama;

neveikiama neigiamos temperatūros (žemiau 0 ˚C);

įrengta atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip alyva ar dujos;

tinkama maitinimo laidui, kad skalbyklė nestovėtų ant jo.

2 ŽINGSNIS – transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš montuojant skalbyklę, iš galinės sienelės būtina išimti visus transportavimo varžtus.

1.Atlaisvinkite visus varžtus veržliarakčiu.

(*): pasirinktinai

2. Prilaikykite varžtą ranka ir ištraukite jį per plačiąją angos dalį. Procedūrą kartokite atsukdami kiekvieną varžtą.

3. Uždenkite angas su teikiamais varžtų angų dangteliais.

4.Saugokite visus transportavimo varžtus saugioje vietoje, jei prireiktų transportuoti

jūsų skalbyklę.

Lietuvių kalba - 14

Untitled-8 14

2014-03-18 �� 4:08:48