Листа на машини за перење алишта за домаќинства

Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без известување, заради подобрување на квалитетот. Во согласност со регулативата (EU) бр. 1061/2010

Samsung

 

 

 

 

 

 

WF70F5E*N4*

 

WF70F5E*N2*

Име на модел

 

WF70F5E*NH*

 

WF70F5E*NM*

 

WF70F5E*Z4*

 

WF70F5E*Z2*

 

 

 

 

 

WF70F5E*ZH**

 

WF70F5E*ZM*

Капацитет

kg

 

7

Енергетска ефикасност

 

 

 

 

A + + + (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)

 

 

A++

Потрошувачка на енергија

 

 

 

 

Годишна потрошувачка на енергија (AE_C) 1)

kWh/yr

 

184

Потрошувачка на енергија (E_t.60) памук 60 °C при полна машина

kWh

 

0,98

Потрошувачка на енергија (E_t.60,1/2) памук 60 °C при делумно

kWh

 

0,79

полна машина

 

 

 

 

 

Потрошувачка на енергија (E_t.40.1/2) памук 40 °C при делумно

kWh

 

0,60

полна машина

 

 

 

 

 

Измерена моќност кога напојувањето е исклучено (P_o)

W

 

0,48

Измерена моќност во режим на работа (P_l)

W

 

5

Годишна потрошувачка на вода (AW_c) 2)

L/год.

 

9400

Класа на ефикасност на центрифуга 3)

 

 

 

 

A (најефикасно) до G (најмалку ефикасно)

 

 

B

Максимална брзина на вртење

вртежи/мин.

1400

 

1200

Преостаната влага

%

53

 

56

Програми на кои се однесуваат информациите на ознаката и листата

Памук 60 °C и 40 °C + интензивно 4)

Времетраење на стандардната програма

 

 

 

 

Памук 60 °C при полна машина

Памук 60 °C за делумно полна машина

Памук 40 °C при делумно полна машина

Измерено време во режим на работа

мин.

240

мин.

212

мин.

172

мин.

2

Емисија на шум во просторот

Перење

 

dB (A) re 1 pW

62

 

62

Центрифуга

 

dB (A) re 1 pW

79

 

76

Димензии

 

 

 

 

 

Димензии на уредот

Височина

mm

 

850

Широчина

mm

 

600

 

Длабочина 5)

mm

 

550

Нето тежина

 

kg

 

64

Бруто тежина

 

kg

 

66

Тежина на пакувањето

 

kg

 

2

Притисок на вода

 

kPa

 

50-800

Електрично поврзување

 

 

 

 

 

Напон

 

V

 

220-240

Потрошувачка на енергија

 

W

 

2000-2400

Фреквенција

 

Hz

 

50

Име на компанијата

 

 

 

Samsung Electronics Co., Ltd.

Македонски - 38

Untitled-938

 

 

2014-03-18 �� 7:28:25