Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně okamžitě, pokud se zobrazí chybový kód„5E“. Pokud dojde k zanesení odpadového filtru cizími látkami, účinnost praní se sníží.

VAROVÁNÍ: Před čištěním odpadového filtru nezapomeňte odpojit pračku od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ: Odpadový filtr nerozebírejte za provozu pračky. Mohla by vytéct horká voda.

1. Otevřete kryt filtru zatlačením a zatažením za výstupek.

A

2. Nejprve vypusťte zbytkovou vodu (viz část„Nouzové vypuštění pračky“ na straně 30).

Pokud rozeberete odpadový filtr bez vypuštění zbytkové vody, voda může samovolně vytéct.

3. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru (A) otočením směrem doleva.

4. Vymyjte veškeré nečistoty a odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.

5. Odpadový filtr vraťte zpět.

6. Zavřete kryt filtru.

Po vyčištění je nutné odpadový filtr vrátit zpět. Pokud odpadový filtr nebude vložen zpět do pračky, pračka může špatně fungovat nebo z ní bude vytékat voda.

Po vyčištění odpadový filtr pevně utáhněte. Pokud to neuděláte, může dojít k poruše pračky nebo úniku vody.

Čištění vnějšího povrchu

1.Povrch pračky, včetně ovládacího panelu, otírejte měkkým hadříkem. K čištění můžete použít neabrazivní čisticí prostředek pro domácnost.

2.Vysušte povrch měkkým hadříkem.

VAROVÁNÍ: Nelijte na pračku vodu.

Čeština - 31

ČIŠTĚNÍ 04  

Untitled-231

 

 

2014-03-18 �� 6:19:48