OPREZ: MJERE OPREZA prilikom montaže

Ovaj se uređaj mora postaviti tako da se omogući jednostavan pristup utikaču.

U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara zbog istjecanja struje.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu koja može podnijeti njegovu težinu.

U suprotnom bi moglo doći do neuobičajenih vibracija, pokreta, buke ili problema s proizvodom.

UPOZORENJE: Važna UPOZORENJA za upotrebu

Ako se uređaj poplavi, odmah prekinite dovod vode i isključite napajanje te se obratite najbližem servisnom centru.

Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.

U suprotnom može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi neobične zvukove, ima miris po paljevini ili se dimi, odmah isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.

U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju istjecanja plina (npr. propana, ukapljenog plina itd.) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja utikača. Ne dodirujte uređaj niti kabel za napajanje.

Ne koristite ventilator.

Iskra bi mogla uzrokovati eksploziju ili požar.

Ne dopuštajte djeci da se igraju u perilici za rublje ili na njoj. Osim toga, prilikom odlaganja uređaja skinite ručicu za vrata perilice.

Ako se zaglave u perilici, djeca se mogu ugušiti.

Provjerite jeste li uklonili ambalažu (spužve, stiropor) pričvršćenu na donji dio perilice za rublje prije njezinog korištenja.

Ne perite predmete zaprljane benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.

To može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju.

Nemojte silom otvarati vrata perilice za vrijeme njezinog rada (pranja na visokim temperaturama / sušenja / centrifugiranja).

Voda koja istječe iz perilice može uzrokovati opekline ili učiniti pod skliskim. To može uzrokovati ozljede.

Otvaranje vrata silom može oštetiti uređaj i uzrokovati ozljede.

Ne gurajte ruku ispod perilice tijekom njezinog rada.

To može uzrokovati ozljede.

Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.

To može uzrokovati strujni udar.

Ne isključujte uređaj iskopčavanjem utikača tijekom rada uređaja.

Ponovno uključivanje utikača u zidnu utičnicu može stvoriti iskre i time uzrokovati strujni udar ili požar.

Ne dopuštajte da djeca ili nemoćne osobe koriste perilicu bez nadzora. Ne dopuštajte djeci da ulaze u uređaj ili da se na njega penju.

To može uzrokovati strujni udar, opekline ili ozljede.

Ne gurajte ruke ili metalne predmete ispod perilice tijekom njezinog rada.

To može uzrokovati ozljede.

Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto primite utikač i izvucite ga iz utičnice.

Oštećenje kabela napajanja može uzrokovati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.

Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.

Ne koristite nikakve osigurače (bakrene, čelične žice itd.) osim standardnih.

Ako je potreban popravak ili ponovna montaža uređaja, obratite se najbližem servisnom centru.

U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljeda.

Hrvatski - 7

INFORMACIJE SIGURNOSNE 01  

Untitled-6 7

 

 

2014-03-18 �� 7:23:37