Pripazite da prilikom zatvaranja vrata perilice ne prikliještite dječje prste.

U suprotnom može doći do ozljede.

UPOZORENJE: Važna UPOZORENJA za čišćenje

Ne čistite uređaj prskajući vodu izravno na njega.

Nemojte koristiti snažna sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, razrjeđivač niti alkohol.

To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz zidne utičnice.

U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Upute vezane uz električni i elektronički otpad (WEEE)

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Hrvatski - 10

Untitled-610

 

 

2014-03-18 �� 7:23:37