3.Добавете препоръчваното количество омекотител за тъкани в отделението за омекотител , ако е необходимо.

Не надвишавайте линията Максимум .

Концентрирани или гъсти омекотители и ароматизатори на тъкани трябва да се разреждат във вода, преди да ги добавите в отделението (предотвратява преливане или запушване).

ВНИМАНИЕ: Не добавяйте никакви прахообразни/течни перилни

препарати в отделението за омекотител .

4.Когато използвате функцията за предпране, добавете препоръчваното количество перилен препарат в отделението за перилен препарат за

предпране .

5.Натиснете навътре чекмеджето за перилен препарат, за да го затворите. Внимавайте да не прелее омекотителят на тъкани, когато затворите чекмеджето за перилен препарат, след като сте го добавили в отделението за омекотител.

Използване на течен перилен препарат (само при някои модели)

За да използвате течен перилен препарат, поставете кутията за течен перилен препарат в отделението за перилен препарат за основно пране на чекмеджето за перилен препарат и налейте течен перилен препарат в отделението за перилен препарат за основно пране. Не наливайте над линията за максимум„MAX“ в кутията за течен перилен препарат.

• Сложете кутията за течен перилен препарат само след като сте извадили чекмеджето за перилен препарат от пералната машина чрез натискане на освобождаващия лост (A).

След пране е възможно да остане малко течен перилен препарат в

чекмеджето за перилен препарат.

A

ВНИМАНИЕ:

Не използвайте функцията за предпране, когато използвате течен перилен препарат.

Извадете кутията за течен перилен препарат, когато използвате перилен препарат на прах.

Български - 20

Untitled-520

 

 

2014-03-18 �� 7:22:01