Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код. В такъв случай направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложеното решение, преди да се обадите в център за обслужване на клиенти на Samsung или на търговеца на Samsung.

СОМВОЛ НА КОД

РЕШЕНИЕ

 

 

 

dE

Проверете дали вратичката е затворена плътно.

Уверете се, че няма захванато пране във вратичката.

 

 

Проверете дали водопроводните кранове са отворени.

4E

Проверете налягането на водата.

Почистете мрежестите филтри на отворите за подаване на вода.

 

 

Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или подпушен.

5E

Почистете филтъра за остатъци.

Уверете се, че маркучът за източване е инсталиран правилно.

 

 

Прането е дебалансирано. Преразпределете прането. Прането на едно нещо (например

UE

 

одеяло, възглавница или голяма кърпа) може да причини смяна на тежестта по време на

 

 

цикъл на центрофугиране; ако това стане, тогава кодът за грешка„UE“ може да се покаже.

cE/3E/Uc

Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Samsung.

 

 

 

За кодове, които не са описани по-горе, или ако предложеното решение не коригира проблема, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца на продукти на Samsung.

Български - 35

НЕИЗПРАВНОСТИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ 06  

Untitled-535

 

 

2014-03-18 �� 7:22:04