Odstraňování závad a kódy informací

Možné příčiny nezvyklého chování pračky

PROBLÉM

ŘEŠENÍ

 

 

 

 

Zajistěte, aby byla pračka připojena k elektrické síti.

Pračka se nespustí.

Zajistěte, aby byla dvířka pevně uzavřena.

Zajistěte, aby byly kohouty přívodu vody otevřeny.

 

 

Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.

 

Otevřete přívod vody.

Pračka nemá vodu nebo má

Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá.

málo vody.

Narovnejte hadice přívodu vody.

 

Vyčistěte síťové filtry přívodů vody.

V zásuvce pro prací

Zajistěte, aby měla pračka dostatečný tlak vody.

prostředek zůstává zbytek

Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací

pracího prostředku i po

 

prostředek.

ukončení pracího cyklu.

 

 

 

Zajistěte, aby pračka stála na rovném povrchu. Pokud povrch není rovný,

Pračka vibruje nebo je příliš

 

vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí nožek.

Ověřte, že jsou demontovány přepravní šrouby.

hlučná.

Zajistěte, aby se pračka nedotýkala žádných dalších předmětů.

 

 

Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.

Pračka nevypouští vodu nebo

Narovnejte vypouštěcí hadici. Narovnejte smyčky na hadicích.

neodstřeďuje.

Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.

Dvířka zůstávají zavřená nebo

Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

je nelze otevřít.

 

 

 

 

 

Čeština - 34

Untitled-234

 

 

2014-03-18 �� 6:19:48