Čišćenje filtera za otpatke

Preporučuje se čišćenje filtera za otpatke 5 ili 6 puta godišnje ili kada se pojavi poruka o grešci„5E“. Ako se na filteru za otpatke nakupi prljavština, performanse pranja biće smanjene.

OPREZ: Pre čišćenja filtera za otpatke, obavezno isključite mašinu za pranje veša iz utičnice.

OPREZ: Nemojte da rasklapate filter za otpatke dok mašina radi jer vrela voda može da izađe.

1.

Skinite poklopac za filter, tako što ćete ga pritisnuti nadole i povući njegovu

A

 

ručicu.

 

 

2.

Uklonite preostalu vodu (pogledajte odeljak„Ispuštanje vode iz mašine za

 

 

pranje veša u hitnim slučajevima“ na stranici 30.)

 

 

Ako ne ispustite preostalu vodu pre nego što izvadite filter za otpatke,

 

 

voda će iscuriti.

 

3.

Odvijte poklopac filtera za otpatke (A) tako što ćete ga okrenuti nalevo.

 

4.

Isperite prljavštinu i ostatke iz filtera za otpatke. Proverite da li je propeler

 

 

odvodne pumpe iza filtera za otpatke slobodan.

 

5.

Vratite filter za otpatke na mesto.

 

6.

Zatvorite poklopac filtera.

 

Obavezno vratite filter za otpatke na mesto nakon čišćenja. Ako se filter za otpatke ne vrati u mašinu, vaša mašina za pranje veša možda neće ispravno raditi ili će curiti voda.

Čvrsto zategnite filter za otpatke nakon čišćenja. Ako to ne uradite, može da dođe do kvara ili curenja vode.

Čišćenje spoljašnjosti

1.Obrišite mašinu za pranje veša spolja, što obuhvata kontrolnu tablu, pomoću mekane krpe i neabrazivnog deterdženta za domaćinstvo.

2.Mekanom krpom osušite površine.

OPREZ: Nemojte sipati vodu na mašinu za pranje veša.

Srpski - 31

ČIŠĆENJE 04  

Untitled-331

 

 

2014-03-18 �� 6:21:25