SAMM 5. Pesumasina ühendamine vooluvõrguga

Ühendage toitejuhe kaitsme või kaitselülitiga varustatud 220–240 V, 50 Hz sobivasse alalisvooluga pistikupessa. (Lisateavet elektri- ja maandusnõuete kohta vt jaotisest„Elektrivarustus ja maandamine” lk 12.)

Kontrolltsükkel

Veenduge, et olete pesumasina õigesti paigaldanud, käivitades pärast paigaldamise lõpetamist tsükli Rinse+Spin (loputus+tsentrifuugimine).

SAMM 6. Kalibreerimisrežiimi käivitamine

Teie Samsungi pesumasin tuvastab pesukoguse automaatselt. Pesukoguse täpsemaks tuvastamiseks on soovitatav käivitada kohe pärast pesumasina paigaldamist Calibration Mode (kalibreerimisrežiim). Järgige režiimi Calibration Mode (kalibreerimisrežiim) käivitamiseks järgmisi samme.

Enne režiimi Calibration Mode (kalibreerimisrežiim) käivitamist veenduge, et trumlis ega pesumasina peal ei ole ühtegi eset.

1.Lülitage pesumasin välja.

2.Vajutage toitenuppu, hoides samal ajal nuppe Temp. (temperatuur) ja Delay End (ajastatud lõpp) all. Pesumasin lülitub sisse ja näidikule ilmub kiri„CLB”.

3.Vajutage režiimi Calibration Mode (kalibreerimisrežiim) aktiveerimiseks käivitamise/peatamise nuppu.

4.Trummel pöörleb kolme minuti jooksul päri- ja vastupäeva.

5.Kui Calibration Mode (kalibreerimisrežiim) on lõppenud, kuvatakse näidikul„End” ja pesumasin lülitub automaatselt välja.

6.Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

Eesti - 18

Untitled-1 18

 

 

2014-03-18 �� 6:17:42