5.Dugme Option (Opcija)

Pritisnite ovo dugme više puta da biste pregledali opcije:

Kvašenje > Intenzivno > Pretpranje > Ispiranje+ > Kvašenje + Ispiranje+ > Intenzivno + Ispiranje+ > Pretpranje + Ispiranje+ > isključeno

Kvašenje: Koristite ovu funkciju da biste efikasno uklonili fleke sa veša tako što ćete ga pokvasiti.

Funkcija Kvašenje obavlja se 13 minuta po početku ciklusa pranja.

Funkcija Kvašenje nastavlja se u trajanju od 30 minuta u šest ciklusa, a jedan ciklus je ciklus kvašenja sa centrifugom od 1 minuta i vremenom mirovanja od 4 minuta.

Funkcija Soak (Kvašenje) je dostupna samo sa sledećim ciklusima: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Daily Wash (Dnevno pranje), Denim (Teksas), Baby Care (Dečja odeća) i Sports Wear (Sportska odeća).

Intenzivno: Koristite ovu funkciju kada je veš veoma zaprljan i mora intenzivno da se opere. Vreme trajanja ciklusa produženo je za svaki ciklus.

Pretpranje: Koristite ovu funkciju za pretpranje veša pre glavnog ciklusa pranja. Funkcija Prewash (Pretpranje) dostupna je samo sa ciklusima Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Daily Wash (Dnevno pranje), Denim (Teksas), Dark Garment (Tamna odeća), Baby Care (Dečja odeća) i Sports Wear (Sportska odeća).

Ispiranje+: Pritisnite ovo dugme za naknadno dodavanje ciklusa ispiranja.

6.Dugme Delay End (Odloženi kraj)

Pritiskajte ovo dugme više puta da pregledate dostupne opcije za program Delay End (Odloženi kraj) (od 3 do 19 sati u koracima od jednog sata).

Prikazani sat pokazuje vreme završetka ciklusa pranja.

7.Dugme Start/Pauza

Pritisnite ovo dugme da biste privremeno zaustavili i ponovo pokrenuli ciklus.

8.Dugme Napajanje

Pritisnite ovo dugme jednom da biste uključili mašinu za pranje veša. Ponovo pritisnite ovo dugme da biste je isključili. Ako je mašina uključena duže od 10 minuta, a nijedno dugme nije pritisnuto, automatski će se isključiti.

KORIŠĆENJE 03  

Srpski - 23

Untitled-323

 

 

2014-03-18 �� 6:21:24