V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.

Če se dovodna cev za vodo sname s pipe in poplavi aparat, izklopite napajalni vtič.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni vtič izklopite, če aparata dlje časa ne uporabljate, ali med grmenjem oziroma nevihto z bliskanjem.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če se v aparatu znajde kakršen koli tujek, izklopite napajalni vtič in se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.

V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

POZOR: POZOR pri uporabi

Če je v pralnem stroju tujek, na primer detergent, umazanija, odpadki hrane itd., izklopite napajalni vtič in pralni stroj očistite z mehko vlažno krpo.

Če tega ne storite, lahko pride do obarvanja, deformacij, poškodb ali rje.

Sprednje steklo se lahko zaradi močnega udarca razbije. Pralni stroj uporabljajte skrbno.

Če je steklo razbito, lahko pride do poškodb.

Po prekinitvi dovoda vode ali pri ponovnem priklopu dovodne cevi za vodo pipo odpirajte počasi.

Pipo odprite počasi tudi po daljšem obdobju, ko pralnega stroja niste uporabljali.

Zračni tlak v dovodni cevi za vodo ali cevi za vodo lahko poškoduje del izdelka, lahko pa zaradi njega pride tudi do puščanja vode.

Če med delovanjem pride do napake pri odvajanju vode, preverite, ali obstaja težava z odvajanjem vode.

Če je zaradi težav z odvajanjem vode pralni stroj poplavljen in ga vseeno uporabljate, lahko pride do električnega udara ali požara.

Vse perilo naložite v pralni stroj tako, da se ne bo zataknilo za vrata.

Če se zatakne za vrata, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali pa pride do puščanja vode. Ko stroja ne uporabljate, izklopite dovod vode.

Poskrbite, da bodo vijaki na priključku dovodne cevi za vodo pravilno priviti.

Če tega ne storite, lahko pride do poškodb lastnine ali telesnih poškodb.

Poskrbite, da na gumijastem tesnilu in steklu na sprednjih vratih ne bo tujkov (npr. umazane vode, vlaken, las).

Če med vrata in stroj pride tujek ali če vrata niso popolnoma zaprta, lahko pride do puščanja vode.

Pred uporabo izdelka odprite pipo in preverite, ali je priključek dovodne cevi za vodo trdno privit, in se prepričajte, da voda ne pušča.

Če so vijaki na priključku dovodne cevi za vodo odviti, lahko pride do puščanja vode.

Izdelek je namenjen samo domači uporabi.

Uporaba izdelka v poslovne namene velja za napačno. V tem primeru za izdelek ne velja standardna garancija podjetja Samsung in Samsung ni odgovoren za okvare ali škodo, nastalo zaradi take napačne uporabe.

Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, kemikalije, kovinski predmeti itd.).

V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.

Hlapnih snovi, kot je insekticid, ne pršite na površino aparata.

To je škodljivo ljudem, hkrati pa zaradi tega lahko pride do električnega udara, požara ali težav z izdelkom.

Poleg pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo elektromagnetna polja.

To lahko povzroči okvare, ki privedejo do poškodb.

Voda, ki odteka med pranjem pri visoki temperaturi ali med sušenjem, je vroča. Ne dotikajte se je.

To lahko privede do opeklin ali poškodb.

Slovenščina - 8

Untitled-78

 

 

2014-03-18 �� 4:06:58