Informaţii pentru siguranţă

Felicitări pentru noua dumneavoastră maşină de spălat Samsung. Acest manual conţine informaţii importante despre instalarea, utilizarea şi întreţinerea maşinii dumneavoastră de spălat. Vă rugăm să citiţi acest manual pentru a profita de toate avantajele şi caracteristicile maşinii dumneavoastră de spălat.

Ce trebuie să ştiţi despre instrucţiunile privind siguranţa

Citiţi cu atenţie acest manual pentru a vă asigura că ştiţi să acţionaţi în siguranţă şi eficient numeroasele caracteristici şi funcţii ale noului dumneavoastră echipament. Păstraţi manualul într-o locaţie sigură din apropierea echipamentului pentru consultări ulterioare. Utilizaţi maşina de spălat exclusiv în scopul pentru care a fost concepută, potrivit instrucţiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele şi instrucţiunile importante privind siguranţa cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condiţiile şi situaţiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiţi simţul practic şi să daţi dovadă de atenţie şi grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea maşinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucţiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile maşinii dumneavoastră de spălat pot fi puţin diferite faţă de cele descrise în acest manual şi este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, contactaţi cel mai apropiat centru de service sau căutaţi asistenţă şi informaţii online pe site-ul www.samsung.com.

Simboluri importante de siguranţă

Semnificaţiile pictogramelor şi semnelor din prezentul manual de utilizare:

AVERTIZARE: Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale grave, deces şi/sau deteriorări ale bunurilor.

ATENŢIE: Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale şi/sau deteriorări ale bunurilor.

NOTĂ

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului şi a persoanelor din apropiere. Respectaţi-le întocmai.

După ce citiţi acest manual, păstraţi-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza echipamentul.

La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mişcare, există posibilitatea apariţiei unor pericole. Pentru a utiliza în siguranţă acest echipament, familiarizaţi-vă cu operaţiile sale şi utilizaţi-l cu atenţie.

Română - 4

Untitled-10 4

 

 

2014-03-18 �� 7:30:03