3. SOLIS – Līmeņošanas balstu regulēšana

Kad uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakšai, ūdens padeves caurulēm un novadcaurulei iespējams viegli piekļūt.

1.Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā.

2.Noņemiet visus fiksējošos uzgriežņus, izmantojot uzgriežņatslēgu.

3.Līmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pagriežot līmeņošanas balstu nepieciešamajā virzienā.

4.Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, pievelciet fiksējošos uzgriežņus, izmantojot uzgriežņatslēgu.

UZMANĪBU: Nepārvietojiet veļas mazgājamo mašīnu, pirms ir pievilkti fiksējošie uzgriežņi. Pretējā gadījumā varat sabojāt līmeņošanas balstus.

4. SOLIS – Ūdens caurules un novadcaurules pievienošana

Ūdens padeves caurules pievienošana

BRĪDINĀJUMS: Nesavienojiet savā starpā vairākas ūdens padeves caurules. Tas var izraisīt ūdens noplūdi un elektrošoku, kas radies noplūdes dēļ. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augsta spiediena cauruli.

1.Pievienojiet aukstā ūdens padeves caurules„L”veida savienojumu pie aukstā ūdens pievada veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pēc tam nostipriniet to, pagriežot detaļu (A) ar roku.

(*): Papildaprīkojums

A

2. Atvienojiet adapteri (B) no otra ūdens padeves caurules (C) gala.

B

C

Latviešu - 15

IESTATĪŠANA 02  

Untitled-8 15

 

 

2014-03-18 �� 7:26:37