Utilizarea panoului de control

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Selectorul de ciclu

Selectaţi modul şi viteza de rotaţie pentru ciclul respectiv.

Pentru informaţii suplimentare despre fiecare ciclu, consultaţi secţiunea„Utilizarea selectorului de ciclu” de la pagina 24.

2.Afişajul grafic digital

Afişează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informaţiile despre cicluri şi codurile de eroare.

3.Butonul Temp. (Temperatură)

Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a parcurge opţiunile disponibile pentru temperatura apei: Apă rece , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C şi 95 ˚C

4.Butonul Spin (Centrifugare)

Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a parcurge turaţiile disponibile pentru ciclul de centrifugare.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Oprire clătire,

, 400, 800, 1200, 1400 rpm

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Oprire clătire,

, 400, 800, 1000, 1200 rpm

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Oprire clătire,

, 400, 600, 800, 1000 rpm

 

 

 

Oprire clătire: Rufele rămân muiate în ultima apă de clătire. Trebuie efectuat un ciclu de golire sau Niciun indicator de centrifugare pentru a scoate rufele.

(Când toate indicatoarele sunt dezactivate, aceasta înseamnă Oprire clătire.)

Fără centrifugare: Rufele rămân în tambur şi nu se efectuează nicio centrifugare după evacuarea finală a apei.

Română - 22

Untitled-10 22

 

 

2014-03-18 �� 7:30:08