3.Adăugaţi cantitatea recomandată de balsam în compartimentul pentru balsam

,dacă este necesar.

Nu depăşiţi linia MAX .

Balsamul de rufe concentrat sau gros trebuie diluat cu puţină apă înainte de a fi adăugat în compartiment (se împiedică blocarea deversării).

ATENŢIE: Nu adăugaţi detergent pudră sau lichid în compartimentul pentru balsam .

4.Când utilizaţi funcţia Prewash (Prespălare), adăugaţi cantitatea recomandată de

detergent pentru rufe în compartimentul de detergent pentru prespălare .

5.Împingeţi sertarul de detergent înăuntru pentru a-l închide.

Aveţi grijă ca balsamul pentru ţesături să nu se reverse atunci când închideţi sertarul pentru detergent după ce adăugaţi balsam pentru ţesături în compartimentul pentru balsam.

Utilizarea detergentului lichid (anumite modele)

Pentru a utiliza detergent lichid, aşezaţi ghidul de detergent lichid în compartimentul de detergent pentru spălarea principală al sertarului de detergent şi turnaţi detergent lichid în compartimentul pentru spălarea principală. Nu depăşiţi linia MAX de pe ghidul pentru detergent lichid.

Introduceţi ghidul pentru detergent lichid numai după ce aţi scos sertarul

de detergent din maşina de spălat apăsând pe mânerul de eliberare

(A).

După o spălare, este posibil să rămână detergent lichid în sertarul pentru detergent.

ATENŢIE:

A

Nu utilizaţi funcţia Prewash (Prespălare) împreună cu detergentul lichid.

Scoateţi ghidul pentru detergent lichid atunci când utilizaţi detergent pudră.

Română - 20

Untitled-10 20

 

 

2014-03-18 �� 7:30:07