Odvod vode

Kompanija Samsung preporučuje uspravnu cev visine 65 cm. Odvodno crevo se do uspravne cevi sprovodi kroz držač odvodnog creva. Uspravna cev mora da bude dovoljno velika da odgovara spoljašnjem prečniku odvodnog creva. Odvodno crevo se pričvršćuje za mašinu u fabrici.

Postavljanje na pod

Za najbolje rezultate, mašinu za pranje veša morate da instalirate na čvrstu podlogu. Možda ćete morati da ojačate drvene podove kako biste smanjili vibracije i/ili neuravnoteženost veša. Tepisi i glatka površina pločica doprinose vibracijama i zbog toga se tokom ciklusa centrifuge mašina za pranje veša malo pomera.

UPOZORENJE: Mašinu za pranje veša nikada nemojte instalirati na uzdignutu površinu ili sklop sa slabom podrškom.

Okolna temperatura

Mašinu za pranje veša nemojte da instalirate tamo gde može da se zamrzne voda jer mašina za pranje veša uvek zadržava izvesnu količinu vode u ventilu, pumpi ili crevima. Zamrznuta voda u cevima može da izazove štetu na kaiševima, pumpi i drugim komponentama.

Instaliranje u udubljenje ili ormar

Da bi bezbedno i pravilno radila, mašini za pranje veša potreban je prostor od najmanje:

Sa strane

25 mm

Gore

25 mm

Pozadi *

50 mm

Napred

500 mm

 

 

Ako se zajedno instaliraju mašina za pranje i mašina za sušenje veša, prednja strana udubljenja ili ormara mora da ima najmanje 500 mm slobodnog prostora za vazduh. Ako instalirate samo mašinu za pranje veša, nije potrebno da ostavite otvor za vazduh.

POSTAVLJANJE 02  

Srpski - 13

Untitled-313

 

 

2014-03-18 �� 6:21:20