Vadības paneļa izmantošana

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Ciklu atlasītājs

Izvēlieties cikla griešanās veidu un centrifūgas ātrumu.

Plašāku informāciju par katru ciklu skatiet 24. lpp. atrodamajā sadaļā„Ciklu atlasītāja izmantošana”.

2.Digitāls grafiskais displejs

Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas kodus.

3.Temperatūras poga

Lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām, vēlreiz nospiediet šo pogu: Auksts ūdens , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C un 95 ˚C

4.Centrifūgas poga

Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām centrifūgas cikla ātruma opcijām.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Skalošanas aizture,

, 400, 800, 1200, 1400 apgr./min.

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Skalošanas aizture,

, 400, 800, 1000, 1200 apgr./min.

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Skalošanas aizture,

, 400, 600, 800, 1000 apgr./min.

 

 

 

Skalošanas aizture: veļa paliek iemērkta pēdējās skalošanas ūdenī. Lai izņemtu veļu, jāveic ūdens Nav indikatoru novadīšanas vai centrifūgas cikls.

(Kad visi indikatori tiek izslēgti, tas nozīmē, ka ir aktivizēta skalošanas aizture.)

Bez centrifūgas: veļa paliek tvertnē un pēc pēdējās ūdens novadīšanas centrifūgas cikls netiek veikts.

Latviešu - 22

Untitled-8 22

 

 

2014-03-18 �� 7:26:39