Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények

Tápellátás és földelés

VIGYÁZAT: Ne használjon hosszabbítót.

Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:

220–240 V-os / 50 Hz-es váltóáramú biztosíték vagy megszakító;

Különálló áramköri ág, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.

A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

VIGYÁZAT: Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz- csövekhez.

A készülék földelőcsatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizszakemberhez.

FIGYELEM: Ne alakítsa át a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 és 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. De az is előfordulhat, hogy a mosógép vezérlőszervei nem tudják kezelni a nyomást, és leállítják a mosógépet. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás megakadályozására szolgál a belső tömlők kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt vízellátó tömlők elérjenek a mosógépig.

A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlők is kaphatók.

A következők betartásával csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát:

A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.

Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.

Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

VIGYÁZAT: A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

Magyar - 12

Untitled-412

 

 

2014-03-18 �� 6:23:13