3. KORAK – prilagoditev izravnalnih nogic

Pri namestitvi pralnega stroja zagotovite neoviran dostop do napajalnega vtiča ter dovoda in odvoda vode.

1.Pralni stroj potisnite na ustrezno mesto.

2.Odvijte vse matice s ključem.

3.S prilagajanjem izravnalnih nožic ročno poravnajte pralni stroj.

4.Ko je pralni stroj poravnan, privijte matice s ključem.

POZOR: Preden ne privijete matic, pralnega stroja ne smete premikati. Če bi ga, bi se izravnalne nogice lahko poškodovale.

4. KORAK – priklop dovodne in odvodne cevi za vodo

Priključitev dovodne cevi za vodo

OPOZORILO: Ne priklapljajte več dovodnih cevi za vodo skupaj. Če bi jih, bi lahko prišlo do puščanja vode in posledično do električnega udara. Če je cev prekratka, jo nadomestite z daljšo visokotlačno cevjo.

1.Pritrdilni element v obliki črke L za dovodno cev za hladno vodo priključite na dovodno odprtino za hladno vodo na hrbtni strani pralnega stroja. Nato ga privijte tako, da del (A) ročno zavrtite v desno.

(*): po želji

A

2. Odstranite obroč (B) z drugega dela dovodne cevi za vodo (C).

B

C

Slovenščina - 15

NASTAVITEV 02  

Untitled-715

 

 

2014-03-18 �� 4:07:00