Vzdrževanje pralnega stroja

Popravilo zamrznjenega pralnega stroja

Če se temperatura spusti pod ledišče in pralni stroj zamrzne:

1.Pralni stroj izključite iz električne vtičnice.

2.Pipo polijte s toplo vodo, da sprostite dovodno cev za vodo ali več teh cevi.

3.Izklopite dovod vode do pralnega stroja.

4.Dovodno cev za vodo odklopite in jo namočite v toplo vodo.

5.V boben pralnega stroja nalijte toplo vodo in pustite 10 minut.

6.Dovodno cev ponovno priključite na pralni stroj in pipo ter preverite delovanje dovoda in odvoda vode.

Shranjevanje pralnega stroja

Če želite pralni stroj shraniti za dalj časa, priporočamo, da pred tem iz njega odvedete vodo in ga odstranite. Pralni stroj se lahko poškoduje, če pred shranjevanjem v ceveh in notranjih delih ostane voda. Pralni stroj pripravite za shranjevanje po naslednjih napotkih:

1.Obrnite Cycle Selector (Gumb za izbiro programov) tako, da boste izbrali program 15’ Quick Wash (15-minutno hitro pranje), in v tem programu zaženite pranje brez perila.

2.Pralni stroj izključite iz električne vtičnice.

3.Izklopite dovod vode do pralnega stroja.

4.Vse dovodne cevi za vodo odstranite in jih shranite na varno mesto, kjer jih lahko hitro poiščete, če boste pralni stroj v prihodnosti spet potrebovali.

5.Vrata pralnega stroja pustite odprta, tako da lahko zrak v bobnu kroži.

Če je bil pralni stroj shranjen pri temperaturah pod lediščem, pred uporabo odtajajte vodo, ki je ostala v stroju.

Priporočamo tudi, da ročno odvedete vodo iz pralnega stroja s cevjo za zasilni odvod vode, in s tem odstranite vso preostalo vodo.

Slovenščina - 33

VZDRŽEVANJE 05  

Untitled-733

 

 

2014-03-18 �� 4:07:05