Veļas mazgājamās mašīnas tehniskā apkope

Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana

Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta, un veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:

1.Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves kontaktligzdas.

2.Uzlejiet siltu ūdeni uz ūdens krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli(-es).

3.Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.

4.Atvienojiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.

5.Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.

6.Pievienojiet ūdens padeves cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas un ūdens krāna un pārbaudiet, vai ūdens padeve un novadcaurule darbojas normāli.

Veļas mazgājamās mašīnas glabāšana

Ja veļas mazgājamā mašīna ir ilgstoši jāglabā, ieteicams izlaist tajā esošo ūdeni un atvienot to no padeves sistēmām. Pirms uzglabāšanas, atstājot veļas mazgājamā mašīnas caurulēs un iekšējās sastāvdaļās ūdeni, iespējams iekārtu sabojāt. Sagatavojiet veļas mazgājamo mašīnu glabāšanai sekojošā veidā:

1.Pagrieziet Cycle Selector (Ciklu atlasītāju), lai atlasītu ciklu 15’Quick Wash (15 min. ātrā mazgāšana), un ļaujiet veļas mazgājamajai mašīnai iziet šo ciklu, neievietojot veļu.

2.Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves kontaktligzdas.

3.Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.

4.Atvienojiet visas ūdens padeves caurules un uzglabājiet tās drošā vietā, lai tās būtu ērti pieejamas, ja kādreiz nāksies veļas mazgājamo mašīnu lietot atkārtoti.

5.Atstājiet vaļā veļas mazgājamās mašīnas durtiņas, lai tvertnē cirkulētu gaiss.

Ja veļas mazgājamā mašīna tiek glabāta temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms iekārtas izmantošanas atvēliet laiku, lai veļas mazgājamā mašīnā palikušais ūdens var atkust.

Mēs arī rekomendējam manuāli veikt veļas mazgājamajā mašīnā esošā ūdens novadīšanu, izmantojot avārijas novadcaurulīti, tādējādi iztecinot visu atlikušo ūdeni.

Latviešu - 33

APKOPE TEHNISKĀ 05  

Untitled-8 33

 

 

2014-03-18 �� 7:26:41