POZOR: POZOR pri namestitvi

Ta aparat morate postaviti tako, da bo napajalni vtič neovirano dostopen.

V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.

Pralni stroj namestite na trdno, ravno podlago, ki podpira njegovo težo.

V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z izdelkom.

OPOZORILO: OPOZORILA pri uporabi v kritičnih situacijah

Če je aparat poplavljen, takoj odklopite vodo in električno napajanje in se obrnite na najbližji servisni center.

Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Če iz stroja prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če uhaja plin (npr. propan, utekočinjeni naftni plin itd.), prostor takoj prezračite, ne da bi se dotikali napajalnega vtiča. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.

Ne uporabljajte ventilatorja.

Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.

Otrokom ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Pri odlaganju aparata poleg tega odstranite ročico na vratih pralnega stroja.

Če se zaklenejo v izdelek, lahko otroci umrejo zaradi zadušitve.

Poskrbite, da boste pred uporabo pralnega stroja odstranili embalažo (peno, stiropor), ki je pritrjena na njegovo dno.

Elementov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, ne perite.

Če bi jih, bi lahko prišlo do električnega udara, požara ali eksplozije.

Med delovanjem pralnega stroja (med pranjem pri visoki temperaturi/sušenjem/ožemanjem) ne odpirajte vrat na silo.

Če iz pralnega stroja izteka voda, lahko pride do opeklin ali pa tla postanejo drseča. Zaradi tega lahko pride do poškodb.

Če bi odpirali vrata na silo, bi se lahko izdelek poškodoval ali pa bi prišlo do telesnih poškodb.

Med delovanjem ne vstavljajte svoje roke pod pralni stroj.

Zaradi tega lahko pride do poškodb.

Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Zaradi tega lahko pride do električnega udara.

Med delovanjem aparata ne odklapljajte z odklapljanjem napajalnega vtiča.

Če bi napajalni kabel ponovno vklopili v stensko vtičnico, bi lahko prišlo do iskre in s tem do električnega udara ali požara.

Tega pralnega stroja ne dovolite uporabljati otrokom ali slabotnim osebam brez ustreznega nadzora. Otrokom ne dovolite, da bi plezali v aparat ali nanj.

V tem primeru lahko pride do električnega udara, opeklin ali poškodb.

Svojih rok ali kovinskih predmetov ne dajajte pod pralni stroj, medtem ko ta deluje.

Zaradi tega lahko pride do poškodb.

Aparata ne odklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost ven iz vtičnice.

Zaradi poškodb napajalnega kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara.

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.

Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.

Ko aparat potrebuje popravilo ali ponovno namestitev, se obrnite na najbližji servisni center.

Slovenščina - 7

INFORMACIJE VARNOSTNE 01  

Untitled-7 7

 

 

2014-03-18 �� 4:06:58